Voorkomen is beter dan genezen. Een werkgever doet er verstandig aan om preventieve maatregelen tegen overgewicht te nemen, bijvoorbeeld door een gevarieerd lunch aanbod te bieden, een werkgeversbijdrage voor de diëtist aan te bieden of een korting op een sportschoolabonnement te bedingen.

Als het overgewicht van de werknemer een (aantoonbaar) probleem voor diens functioneren of de organisatie oplevert, dient een werkgever dit dan direct met de werknemer te bespreken en afspraken te maken om dit op te lossen. Afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te worden. Een werkgever dient te onderzoeken of er naast begeleiding en ondersteuning ook andere oplossingen mogelijk zijn, zoals het tijdelijk wijzigen van de functie. Ontslag is pas aan de orde als alle andere mogelijke oplossingen hebben gefaald of niet mogelijk zijn.

Afvallen is “hot”. In alle media wordt veel aandacht besteed aan een gezonde(re) levensstijl, overgewicht en afvallen. Via columns van Dr. Frank in De Telegraaf of via televisieprogramma’s als ‘”Obese” wordt ons duidelijk gemaakt dat de tijd van “fastfood” en “bankhangen” voorbij is. “In de benen en aan de wortelen” is het motto.

Lees verder…