Drie op de vijf ondernemers vinden dat zij zich met een ongezonde levensstijl van een werknemer mogen bemoeien, ook als die geen aantoonbare invloed op de werkprestaties heeft. Lijdt het werk wel onder factoren als roken, alcohol of ongezond eten, dan vindt maar liefst 92 procent het gerechtvaardigd een medewerker daar op aan te spreken. Dat blijkt uit een enquête van MKB-Nederland onder 2.000 ondernemers.

Werkgevers voelen een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid van hun medewerkers, zo blijkt uit de ElkeDagBeter.nu-enquête. Slechts acht procent vindt dat hij of zij zich geheel niet met een slechte levensstijl mag bemoeien. Wanneer verkeerde leefgewoonten geen aantoonbare invloed hebben op de prestaties, dan zijn werkgevers iets terughoudender. Van de ondervraagde ondernemers zegt 62 procent dat hij of zij zich dan met de ongezonde leefstijl van zijn medewerkers mag bemoeien.

Krapte door vergrijzing

Slechte leefgewoonten zoals roken, te veel alcohol drinken of ongezond eten kunnen prestaties van werknemers op korte en lange termijn ernstig beïnvloeden. MKB-Nederland is de campagne ElkeDagBeter.nu gestart om werkgevers bewust te maken van het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Door onder andere vergrijzing ontstaat komende jaren grote krapte op de arbeidsmarkt.
“Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van goede werknemers is het van groot belang dat werkgevers hun werknemers langer en gezonder inzetten”, zegt Louis Peters van MKB-Nederland. “Scholing, mobiliteit, maar ook gezondheid, spelen daarbij een belangrijke rol. Wie bijvoorbeeld tien werknemers helpt te stoppen met roken, verdient één fte.”

Slaapproblemen

Ondernemers werden ook ondervraagd over hun eigen gezondheid. Uit de ElkeDagBeter.nu-enquête blijkt dat ongeveer de helft van de ondernemers soms tot vaak last heeft van slaapproblemen. Moeite met in slaap komen wordt vaak wel als probleem herkend, maar bijvoorbeeld moeite met uitslapen niet. Ruim een kwart van de ondernemers drinkt zes tot tien koppen koffie per dag, vijf procent drinkt er op een dag meer dan tien. Bijna zestig procent heeft soms moeite om bij thuiskomst belangstelling op te brengen voor andere mensen. Ruim vijftien procent heeft dat vaak of altijd.

Over ElkeDagBeter.nu

ElkeDagBeter.nu is een initiatief van MKB-Nederland en wordt ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Aandacht voor gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid resulteert onder andere in grotere betrokkenheid, minder ziekteverzuim en minder kosten. Door scholing te stimuleren kunnen werknemers zich ontwikkelen, waardoor ze breder inzetbaar zijn. Dat is financieel aantrekkelijk, omdat bij- of omscholen vaak goedkoper is dan nieuwe werknemers aantrekken. MKB-Nederland geeft ondernemers praktische tips, doorverwijzingen en adviezen op de projectwebsite.

 

Bron: MKB Nederland