Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De gezondheid van de werknemer heeft hierop een belangrijke invloed. Maar hoe ver mag de werkgever gaan met zijn bemoeienis met de leefstijl van de werknemer?

Onder het motto van langer doorwerken komt er steeds meer nadruk te liggen op de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.
Inmiddels is zowel onder werkgevers als werknemers geaccepteerd dat het belangrijk is dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date moeten houden en liefst ook nog regelmatig van baan moeten veranderen. Voor een gezonde leefstijl blijkt echter minder draagvlak.

Gezondheid steeds belangrijker issue

En dat terwijl de gezondheid van werknemers een steeds belangrijker issue wordt met de verhoging van de pensioenleeftijd. Tussen 2006 en 2011 steeg de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, al van 61 naar ruim 63 jaar. En op termijn zullen werknemers moeten doorwerken tot minimaal hun 67ste.

Uit de Issuemonitor Duurzame inzetbaarheid, een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt dat werknemers veel willen doen om hun aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt te behouden. Maar een ongezond leefpatroon aanpassen hoort daar niet bij.
Zo wil 68% van de werknemers hun kennis en vaardigheden en kennis op peil houden, maar slechts 17% wil ongezond gedrag aanpassen (bijvoorbeeld door te stoppen met roken).

Werknemer aanspreken op leefstijl

Maar dat een werkgever zich bemoeit met de leefstijl van een medewerker, is ook voor werknemers niet altijd taboe. Zo vinden zij dat een werkgever medewerkers mag aanspreken op zijn leefstijl als

  • werknemers veel verzuimen/ziekmelden (85%)
  • er vermoedens zijn van drugsgebruik (81%)
  • er vermoedens zijn van overmatig alcoholgebruik (81%)
  • werknemers gevaarlijke sporten beoefenen (24%)
  • werknemers roken: thuis of op het werk (23%)
  • werknemers overgewicht hebben (21%).

Gezondheidscheck

Natuurlijk kunnen werkgevers ook allerlei faciliteiten bieden die werknemers stimuleren om gezond te leven. Het onderzoek ging na van welke faciliteiten werknemers gebruik willen maken. De belangstelling hiervoor blijkt niet overdreven hoog. Het meest populair is nog de gezondheidscheck. Volgens het onderzoek willen 32% van de werknemers dat hun werkgever dit biedt. De rest is minder gewild. Slechts 8% heeft behoefte aan hulp bij afvallen en 4% bij stoppen met roken.

Werknemer maximaal 140 kilo

Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat werknemers hun gezondheid vooral als een privé-aangelegenheid zien. Wel accepteren ze dat de werkgever hen aanspreekt op hun leefstijl als deze direct invloed heeft op hun functioneren op het werk. Maar volgens hen heeft de werkgever weinig te maken met hun leefstijl als die nu geen directe invloed heeft op het werk, ook al is die op lange termijn slecht voor de gezondheid.

Opvallend is dat minister Henk Kamp, liberaal, er veel minder moeite mee heeft. In een toelichting op het rapport zei de minister volgens het Algemeen Dagblad dat een werkgever wat hem betreft kan ingrijpen als een werknemer twee pakjes sigaretten per dag rookt of meer dan 140 kilo weegt.

Functioneringsgesprekken zullen misschien niet meteen beginnen met een weegschaal, maar in de praktijk blijkt de leefstijl van de werknemer voor de werkgever vaak al geen privé-aangelegenheid meer.

 

Bron: Personeelslog